Gradbeni  načrt

Gradbeni načrt vsebuje vse potrebno za izgradnjo objekta.
Z njim lahko več zainteresiranih oseb izve, kaj gradnja obsega, kaj zahteva, na njegovi osnovi lahko izračunamo ali ocenimo stroške in podobno.gradnja Praktično si lahko gradbeni načrt razlagamo kot kopico papirjev, s katerimi je mogoče natanko vedeti vse podrobnosti gradnje ter bodočega objekta, na katerega se načrt nanaša. Investitor tako želi ustrezno velik objekt, na točno določenem mestu, s točno določenimi značilnostmi. Nov objekt je v okolju novost, zato mora izvedba biti v sozvočju z vsem kar že obstoja. Predvsem so to objekti v bližini, razne naravne in druge značilnosti okolja. Kot vsak načrt velja za osnovo, na kateri je mogoče izvesti niz aktivnosti. investitor z načrtom izrazi svoje želje glede objekta, na njegovi osnovi pa si lahko tudi izdela oceno investicije. S tem lahko ve, kaj natančno od gradnje pričakuje in zahteva, ter kakšne stroške lahko pričakuje. Nadalje je kot vsak načrt pomemben za ustreznost raznim standardom, predpisom in drugim zahtevam. gradnja danes ni več preprosto zlaganje zidakov enega na drugega, ampak morajo biti vse podrobnosti v skladu z zahtevami. Kot prvo si nihče ne želi, da objekt ne poškoduje večja naravna sila, kot je močan veter, potres ali podobna naravna sila. Zato se temu primerno gradnjo prilagodi standardom, predpisom in drugim zahtevam, ki so pridobljene s številnimi izkušnjami in zagotavljajo, da bo objekt brez težav kljuboval vsem znanim naravnim silam. Nadalje je pomembno, da pri načrtu vemo kaj želimo in kako želimo željeno izvesti. Ko je objekt zaključen večjih posegov več ni mogoče narediti, zato želimo, da je z zaključkom objekt funkcionalen oziroma zahteva uporabniku in njegovim željam. Ker so te želje velikokrat podobne, so preko raznih standardov izvedbe lahko ugodnejše. Gradbeni načrt jih lahko zagotovi na enostaven in dostopen način.
Gradbeni načrt je za investitorja osnova, na kateri lahko objekt zgradi po svojih željah in zahtevah.

https://www.youtube.com/watch?v=uZl1Vwhl7T0

Članki iz iste kategorije: