Kaj je pravno svetovanje in kaj pokriva?

Glavna in edina razlika med odvetnikom in pravnim svetovalcem je v tem, da ima lahko odvetnik svojo firmo ali pa deluje samostojno kot odvetnik. Po drugi strani pa je pravni svetovalec zaposlen v podjetju za reševanje vseh pravnih zadev in sporov, s katerimi se podjetje lahko sooči in ne deluje samostojno – za razliko od odvetnikov.

Medtem ko odvetnike plačujejo njihove stranke na podlagi dejavnikov, kot so opravljene ure in izid primera, so pravni svetovalci plačani zaposleni, ki so po navadi deležni dodatnih spodbud in bonusov, povezanih z uspešnimi izidi pogajanj in pravnih sporov.

Pravno svetovanje pokriva več področij
Pravno svetovanje pokriva področja gospodarskega, obligacijskega, izvršilnega, … prava

Pravno svetovanje – funkcije v poslovanju

Pravni svetovalec obravnava vse pravne zadeve, s katerimi se podjetje sreča, vključno z:

  • Izvajanje raziskav o različnih zakonih in predpisih v različnih geografskih in političnih okoljih
  • Priprava pravnih dokumentov, kot jih zahteva podjetje, glede na situacije in stranke
  • Pogajanje o pogojih poravnave z zainteresiranimi posamezniki
  • Reševanje pravnih sporov z drugimi podjetji in/ali posamezniki
  • Dokumentiranje in prijava davkov po različnih sistemih obdavčitve
  • Dokumentiranje in arhiviranje dokumentov v zvezi z intelektualno lastnino
  • Obvladovanje pravnega tveganja
  • Podajanje mnenj, pojasnil in odgovorov na pravna vprašanja.
  • Podajanje predlogov, kako zagotoviti legitimnost dejanj stranke in načinov za zaščito njenih interesov in pravic.

Zakaj najeti storitev pravnega svetovanja?

Odvetniki se pogosto specializirajo za eno samo področje prakse – kot so intelektualna lastnina, nepremičnine, stečaj, priseljevanje, pogajanja itd. Zato morajo podjetja, ki ne zaposlujejo internih pravnih svetovalcev, za različne vrste pravnih zadev iskati različne posamezne odvetnike.

Po drugi strani pravni svetovalec deluje kot splošni odvetnik, ki obravnava vse pravne zadeve v podjetju – kar zmanjšuje stroške zaposlovanja in potrebo po več posameznih odvetnikih. Pravni svetovalci (več informacij boste našli na spletni strani Advise.si) so lahko še posebej koristni za podjetja, ki se redno srečujejo s pravnimi zadevami in spori.

Kakšne izzive rešuje storitev pravnega svetovanja? 

Pravno svetovanje pomaga podjetjem reševati pravna tveganja in pomaga pri učinkovitejšem upravljanju podjetja.

Obvladovanje pravnega tveganja

Vloga pravnega svetovanja je razumeti točke pritiska, strategijo in cilje poslovanja ter učinkovito sporočiti vodstvu tveganja in pravna vprašanja, ki so vključena v kakršno koli odločitev. To poslovodstvu omogoča sprejemanje informiranih strateških odločitev v okviru sprejemljivega profila pravnega tveganja.

Članki iz iste kategorije: