Čiščenje greznic

Za čiščenje potrebujejo cevi in vsa druga potrebna oprema za opravljanje dela.Čiščenje-greznic
Poleg tega, da pa vam bodo izpraznili greznico pa vam lahko na vašo željo odstranijo tudi pesek, mulj in druge usedline, ki se naberejo po vaših kanalih in ceveh. S tem onemogočijo, da bi vam v vašem domu pričelo zaudarjati. Ko pa komunalni delavci to pravijo pa se v odpadnem materiali loči voda in odpadek, ter se na ustrezno deponijo odpeljejo samo usedline, ki so lahko človeku in okolju škodljive. Odpadni material, ki ga proizvede čiščenje greznic ne sme biti nikjer drugje, kot pa na ustreznem neoporečnem mestu, kot zahteva zakon.

https://www.youtube.com/watch?v=ll_6KSAoJ-Q

Članki iz iste kategorije: