Plinske inštalacije so še vedno izjemno aktualne

Ogrevanje s plinom pri nas in tudi v svetu še vedno velja za enega od najpogostejših načinov ogrevanja. Pred njim je verjetno še ogrevanje s kurilnim oljem. S plinom se lahko ogrevamo na več načinov. Lahko se ogrevamo preko javnega plinovoda, lahko pa plin kar kupimo in ga shranimo v posebne rezervoarje. Pred priklopom na plin pa moramo seveda vedeti kar nekaj izjemno pomembnih zadev. Pri tem pomembno vlogo seveda igrajo plinske inštalacije.

Pred pričetkom izvajanj dela s plinskimi inštalacijami

Preden začnemo s samim izvajanjem plinske inštalacije, je potrebno postoriti še marsikaj izjemno pomembnega. Pri tem mislimo tudi na pridobitev načrta strojnih inštalacij ter na določeno soglasje, ki ga bomo pri tem prav tako nujno potrebovali.

Ne glede na to, za katerega od dveh načinov ogrevanja s plinom se bomo odločili, pa je potrebno torej priti do posebnega soglasja. Ta se ponavadi pridobi vzporedno z izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje. Za te vrste soglasja mora v resnici zaprositi odgovorni projektant. Ponavadi je to kar arhitekt. Pred tem mora pridobiti še projektne pogoje, nato nariše skico ustreznega priključka za plin in šele nato lahko zaprosi za soglasje. Postopek najpogosteje traja kak dober mesec.

Pomembno je vedeti tudi to, da če na plin priklapljamo star objekt, gradbenega dovoljenja ne potrebujemo oziroma ni nujno potrebno. Vseeno pa je nujno potrebno priložiti vlogo pri lokalnem ponudniku plina. Plinske inštalacije pa, kot že rečeno, pred začetkom izvajanja nujno potrebujejo pridobitev načrta strojnih inštalacij. Na njih je vrisana tudi bodoča plinska napeljava.

Plinske inštalacije in njihovi izvajalci

Vprašamo se, kdo lahko izvede plinske inštalacije v posameznih objektih. Izvede jih lahko le izvajalec, ki je za to tudi primerno usposobljen. Zanj je značilno, da mora takoj po končanem delu pri ponudniku plina vložiti tudi naročilnico. Ob izvajanju plinske inštalacije je vsekakor potrebna še priključitev na plinomer. Poleg tega je potrebno izvesti še tlačni preizkus.

Po tem, ko je plinska inštalacija narejena, jo mora nujno pregledati tudi eden od uslužbencev lokalnega podjetja, ki ponuja plin. Njegova naloga je, da ugotovi, ali je napeljava narejena v skladu z vsemi projektnimi pogoji. Za notranji del napeljave smo odgovorni sami, zunanji del napeljave nam mora zagotoviti lokalni ponudnik plina.

Članki iz iste kategorije: